30/5 Η εταιρεία ενεργοποιείται ως Μέλος Διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.