FAQ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Σε περίπτωση μη πρόσβασης στα τηλέφωνα της εταιρείας μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα εξής τηλέφωνα :

-6979913711

-6979913712

-6937017931 (Για επικοινωνία μετά τις 15:00 μ.μ. και μόνο για το ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ)

Όταν προσπαθώ να χρησιμοποιήσω τους κωδικούς μου, παίρνω την απάντηση κλειδωμένος κωδικός. Τι σημαίνει αυτό;

Μετά από 3 αποτυχημένες προσπάθειες σύνδεσης, ο κωδικός σας κλειδώνει για λόγους ασφαλείας. Για να επανενεργοποιηθεί πρέπει να επικοινωνήσετε με την εταιρία.

Τι είναι το web xrhma και πως μπορώ να ανοίξω ένα κωδικό;

To web xrhma είναι μια on line υπηρεσία με την οποία παρέχεται στον πελάτη η δυνατότητα  απεικόνισης της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου του καθώς και πολλών άλλων χρήσιμων χρηματιστηριακών πληροφοριών για την πληρέστερη δυνατή ενημέρωση του .
Οι κωδικοί πρόσβασης μπορούν να δοθούν είτε με την αποστολή ενός mail με τα στοιχεία σας, ή μέσω τηλεφώνου στο τμήμα μηχανογράφησης της εταιρίας.

Ποια είναι η γραμμή εξυπηρέτησης του κοινού καθώς και η ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών;

Η γραμμή εξυπηρέτησης του κοινού στο Χρηματιστήριο Αθηνών είναι :   210 3366800 και η ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι : www.helex.gr

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές κλεισίματος;

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση (συνεχής διαπραγμάτευση), όπου η διαπραγμάτευση αρχίζει στις  10:28 και λήγει στις 17:20, το κλείσιμο των τιμών γίνεται με δημοπρασία (call auction)
Στην μεσαία και μικρή κεφαλαιοποίηση , όπου η διαπραγμάτευση διαρκεί από τις  10:28 έως τις 12:00 και από τις 13:58 μέχρι τις 17:00, το κλείσιμο των  τιμών γίνεται με βάση το 30% των συνολικών ημερήσιων πράξεων.
Στις εταιρίες υπό επιτήρηση και ειδικών χρηματιστηριακών χαρακτηριστικών όπου η διαπραγμάτευση  διαρκεί από τις 12:28 έως τις 13:30,  οι τιμές κλεισίματος διαμορφώνονται με βάση το μέσο όρο των συνολικών ημερήσιων πράξεων.

Με ποιους τρόπους μπορώ να ενημερώνομαι για τις τιμές κλεισίματος των μετοχών;

Η εταιρία μας σας παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης των ημερήσιων τιμών κλεισίματος μέσω :

 • Της ιστοσελίδας της Εταιρίας. (Κλείσιμο Ημέρας)
 • Κατόπιν αιτήματος του πελάτη  με fax ή mail
Πώς μπορώ να επιβεβαιώσω μέσω Χρηματιστηρίου ότι το χαρτοφυλάκιο που διατηρώ στην εταιρία σας είναι αυτό που απεικονίζεται στις εκάστοτε ενημερώσεις που λαμβάνω από εσάς;

Για τη διασταύρωση – επιβεβαίωση των τίτλων του χαρτοφυλακίου σας που διατηρείτε στην εταιρία μας, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο : 210 3366800 ή απευθείας στο site www.axiaweb.gr εφόσον σας έχουν δοθεί από το Χρηματιστήριο Αθηνών οι αντίστοιχοι κωδικοί.

Πώς μπορώ να δώσω μία εντολή;

Οι τρόποι με τους οποίους ο πελάτης μπορεί  να δώσει εντολή είναι οι εξής:

 • Μέσω τηλεφώνου στους υπεύθυνους λήψης – διαβίβασης  και λήψης – εκτέλεσης εντολών
 •  Με την προσωπική του παρουσία στα γραφεία της Εταιρίας
 • Μέσω fax ή E-mail
Πώς μπορώ να δραστηριοποιηθώ στην αγορά Παραγώγων;

Απαιτείται εκτός των παραπάνω αναφερομένων στη ερώτηση 1 και η υπογραφή:

 • Σύμβασης Μετάθεσης Εκκαθάρισης συναλλαγών στο Χ.Π.Α
 • Σύμβασης επί Παραγώγων προιόντων
Πως μπορώ να ανοίξω ένα χρηματιστηριακό κωδικό;

ως εξής

 • Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ή  στρατιωτικής  ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ
 • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος (φυσικά πρόσωπα)
 • Φωτοτυπία δήλωσης φορολογίας εισοδήματος συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης υποβολής της και του σημειώματος πληρωμής φόρου (νομικά πρόσωπα και επιτηδευματίες)
 • Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού (με εμφάνιση δικαιούχων)
 • Πρόσφατος λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφελείας ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης που έχει κατατεθεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ)
 • Πρόσφατος λογαριασμός εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας και/ή εταιρείας κινητής τηλεφωνίας
 • Βεβαίωση εργοδότη ή αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας ή δήλωση έναρξης επιτηδεύματος ή επαγγελματική ταυτότητα ή παραστατικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης
 • Ισχύουσα άδεια παραμονής (αλλοδαπός υπήκοος)
 • Μερίδα και Λογαριασμός Σ.Α.Τ. (εφόσον υπάρχει)
 • Email επικοινωνίας

Σημείωση: Για τα ανωτέρω έγγραφα η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να ζητά την επικαιροποίησή τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να τηρεί σχετικό αρχείο για όλη την διάρκεια της συνεργασίας με τον πελάτη.

Πώς μπορώ να αλλάξω το password που έχω;

Αν είσαστε ήδη συνδεδεμένος, μπορείτε μέσω του Web Xrhma να πραγματοποιήσετε την αλλαγή, διαφορετικά θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 10 π.μ έως 5 μ.μ.

Ξέχασα τους κωδικούς μου. Τι να κάνω;

Πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να σας δώσουμε νέους