FAQ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Σε περίπτωση μη πρόσβασης στα τηλέφωνα της εταιρείας μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα εξής τηλέφωνα :

-6979913711

-6979913712

-6937017931 (Για επικοινωνία μετά τις 15:00 μ.μ. και μόνο για το ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ)

Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στο XNET;

Με τον ήδη υπάρχοντα χρηματιστηρικό κωδικό που χρησιμοποιείτε στην Εταιρία μας για τις συναλλαγές σας στο Χ.Α., θα μπορείτε να διαβιβάζετε τις εντολες σας για συναλλαγές στα Διεθνή Χρηματιστήρια, ακριβώς με τις ίδιες διαδικασίες που ισχύουν για τις Ελληνικές μετοχές. Το μόνο που χρειάζεται είναι να υπογράψετε τη σχετική σύμβαση σε συνεργασία με τα στελέχη της Εταιρίας μας, τα οποία θα είναι στη διάθεση σας για την επίλυση όλων των σχετικών αποροιών ή ερωτημάτων σας.

Η νέα υπηρεσία ΧΝΕΤ σας εξασφαλίζει την παρακολούθηση τόσο του Ελληνικού όσο και του Διεθνούς χαρτοφυλακίου σας, με ασφαλή θεματοφυλακή απο το ΣΑΤ της ΕΧΑΕ και άμεση ενημέρωση όλων των Εταιρκών πράξεων ( Αυξήσεις Κεφαλαίων - Πληρωμές Μερισμάτων - Δημόσιες Εγγραφές). Οι κυριότερες Διεθνείς αγορές μετοχών και ETFS (Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια) που προσφέρονται μέσω ΧΝΕΤ είναι : ΗΠΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ κλπ.

Τι είναι το XNET;

To XNET είναι η νέα σύγχρονη υπηρεσία που προσφέρει ο Όμιλος  Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ) σε συνεργασία με τα μέλη του τις Χρηματιστηριακές Εταιρίες που επιθυμούν να παρέχουν τη δυνατότητα  στους πελάτες τους διενέργειας συναλλαγών σε διεθνείς αγορές μετοχών.

Αποτελείται απο την πλατφόρμα συναλλαγών που ανήκει στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Δίκτυο ΧΝΕΤ) και τα μέλη (ΧΝΕΤ agents) που είναι Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. μέλη του Χ.Α. που έχουν επίσημη άδεια για την εκτέλεση συναλλαγών στα Διεθνή Χρηματιστήρια για λογαριασμό πελατών τους.

Η διενέργεια των συναλλαγών στο εξωτερικό διασφαλίζεται απο τη συναργασία του Χ.Α. με επιλεγμένους Χρηματοπιστωτικούς Διεθνείς Ομίλους, επιτυγχάνοντας το χαμηλότερο δυνατό κόστος και τη μέγιστη ασφάλεια στους συναλλασόμενους επενδυτές. Η εκκαθάριση, ο διακανονισμός και η θεματοφυλακή των ξένων τίτλων διενεργείται απο το Σύστημα  Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Ομίλου ΕΧΑΕ στο όνομα του τελικού πελάτη, όπως ισχύει για τις Ελληνικές μετοχές.

Όταν προσπαθώ να χρησιμοποιήσω τους κωδικούς μου, παίρνω την απάντηση κλειδωμένος κωδικός. Τι σημαίνει αυτό;

Μετά από 3 αποτυχημένες προσπάθειες σύνδεσης, ο κωδικός σας κλειδώνει για λόγους ασφαλείας. Για να επανενεργοποιηθεί πρέπει να επικοινωνήσετε με την εταιρία.

Τι είναι το web xrhma και πως μπορώ να ανοίξω ένα κωδικό;

To web xrhma είναι μια on line υπηρεσία με την οποία παρέχεται στον πελάτη η δυνατότητα  απεικόνισης της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου του καθώς και πολλών άλλων χρήσιμων χρηματιστηριακών πληροφοριών για την πληρέστερη δυνατή ενημέρωση του .
Οι κωδικοί πρόσβασης μπορούν να δοθούν είτε με την αποστολή ενός mail με τα στοιχεία σας, ή μέσω τηλεφώνου στο τμήμα μηχανογράφησης της εταιρίας.

Ποια είναι η γραμμή εξυπηρέτησης του κοινού καθώς και η ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών;

Η γραμμή εξυπηρέτησης του κοινού στο Χρηματιστήριο Αθηνών είναι :   210 3366800 και η ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι : www.helex.gr

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές κλεισίματος;

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση (συνεχής διαπραγμάτευση), όπου η διαπραγμάτευση αρχίζει στις  10:28 και λήγει στις 17:20, το κλείσιμο των τιμών γίνεται με δημοπρασία (call auction)
Στην μεσαία και μικρή κεφαλαιοποίηση , όπου η διαπραγμάτευση διαρκεί από τις  10:28 έως τις 12:00 και από τις 13:58 μέχρι τις 17:00, το κλείσιμο των  τιμών γίνεται με βάση το 30% των συνολικών ημερήσιων πράξεων.
Στις εταιρίες υπό επιτήρηση και ειδικών χρηματιστηριακών χαρακτηριστικών όπου η διαπραγμάτευση  διαρκεί από τις 12:28 έως τις 13:30,  οι τιμές κλεισίματος διαμορφώνονται με βάση το μέσο όρο των συνολικών ημερήσιων πράξεων.

Με ποιους τρόπους μπορώ να ενημερώνομαι για τις τιμές κλεισίματος των μετοχών;

Η εταιρία μας σας παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης των ημερήσιων τιμών κλεισίματος μέσω :

 • Της ιστοσελίδας της Εταιρίας. (Κλείσιμο Ημέρας)
 • Κατόπιν αιτήματος του πελάτη  με fax ή mail
Πώς μπορώ να επιβεβαιώσω μέσω Χρηματιστηρίου ότι το χαρτοφυλάκιο που διατηρώ στην εταιρία σας είναι αυτό που απεικονίζεται στις εκάστοτε ενημερώσεις που λαμβάνω από εσάς;

Για τη διασταύρωση – επιβεβαίωση των τίτλων του χαρτοφυλακίου σας που διατηρείτε στην εταιρία μας, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο : 210 3366800 ή απευθείας στο site www.axiaweb.gr εφόσον σας έχουν δοθεί από το Χρηματιστήριο Αθηνών οι αντίστοιχοι κωδικοί.

Πώς μπορώ να δώσω μία εντολή;

Οι τρόποι με τους οποίους ο πελάτης μπορεί  να δώσει εντολή είναι οι εξής:

 • Μέσω τηλεφώνου στους υπεύθυνους λήψης – διαβίβασης  και λήψης – εκτέλεσης εντολών
 •  Με την προσωπική του παρουσία στα γραφεία της Εταιρίας
 • Μέσω fax ή E-mail
Πώς μπορώ να δραστηριοποιηθώ στην αγορά Παραγώγων;

Απαιτείται εκτός των παραπάνω αναφερομένων στη ερώτηση 1 και η υπογραφή:

 • Σύμβασης Μετάθεσης Εκκαθάρισης συναλλαγών στο Χ.Π.Α
 • Σύμβασης επί Παραγώγων προιόντων
Πως μπορώ να ανοίξω ένα χρηματιστηριακό κωδικό;

Με τη φυσική σας  παρουσία στα γραφεία της εταιρίας ή υποβάλλοντας ταχυδρομικά, τα παρακάτω έγγραφα:

 • Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ή  στρατιωτικής  ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ
 • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικής εφορίας
 • Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού
 • Fax  ή mail επικοινωνίας

Στη συνέχεια θα χρειαστεί να υπογράψετε τη σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και ορισμένα άλλα έντυπα που είναι απαραίτητα για την έναρξη της συνεργασίας μας σύμφωνα  με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πώς μπορώ να αλλάξω το password που έχω;

Αν είσαστε ήδη συνδεδεμένος, μπορείτε μέσω του Web Xrhma να πραγματοποιήσετε την αλλαγή, διαφορετικά θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 10 π.μ έως 5 μ.μ.

Ξέχασα τους κωδικούς μου. Τι να κάνω;

Πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να σας δώσουμε νέους