Μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχει υπηρεσίες στο Χρηματιστήριο Αθηνών για περισσότερα από 30 έτη. Από το 1985 ως χρηματιστηριακό γραφείο και από το 1991 ως ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.). Οι μετοχές των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών, αποτέλεσε το πρώτο πεδίο εξειδίκευσης της εταιρείας και το βασικό πυρήνα των υπηρεσιών της για τουλάχιστον 2 δεκαετίες.. Συμβαδίζοντας με την εξέλιξη της τεχνολογίας, τις αλλαγές στην αρχιτεκτονική του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, τις κανονιστικές και θεσμικές αλλαγές, αλλά κυρίως οδηγούμενοι από τις απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών μας, έχουμε εξελίξει τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τις μετοχικές αξίες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η εταιρεία διαθέτει άρτια στελεχωμένο desk ελληνικών μετοχών, που απαρτίζεται από πιστοποιημένα στελέχη με πολυετή εμπειρία και άριστη τεχνική κατάρτιση . Οι επενδυτές μπορούν να διαβιβάζουν τηλεφωνικά, με email ή φαξ τις εντολές τους μέσω των πιστοποιημένων αντικριστών της εταιρείας.

Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα στους επενδυτές να διαβιβάζουν οι ίδιοι τις εντολές τους και να εκτελούν συναλλαγές μέσω του διαδικτυακού λογισμικού που προσφέρει η εταιρεία. Μέσω του συγκεκριμένου λογισμικού απολαμβάνουν δωρεάν και τις υπόλοιπες υπηρεσίες που παρέχει το online trading.

Το Τμήμα Ανάλυσης της εταιρείας είναι διαθέσιμο στους πελάτες της εταιρείας ώστε αυτοί να ενημερώνονται για τα θεμελιώδη μεγέθη των εταιρειών , τις επιχειρηματικές εξελίξεις και τα εταιρικά νέα, να αντλούν στατιστικά και ιστορικά στοιχεία, να συμβουλεύονται για την τεχνική ανάλυση.

Στο πλαίσιο κατάρτισης συναλλαγών σε ελληνικές μετοχές, η εταιρεία παρέχει στους πελάτες της λογαριασμούς παροχής πιστώσεων για τη διευκόλυνση των συναλλαγών τους καθώς και για επιπλέον μόχλευση όταν το κρίνουν σκόπιμο. Οι εν λόγω λογαριασμοί είναι ο 2DC account (2 days credit) και το margin account.

Επιπλέον μέσω του Τμήματος Asset Management της εταιρείας , οι πελάτες μας μπορούν βάσει του επενδυτικού τους προφίλ να επιλέξουν την τοποθέτηση των κεφαλαίων τους σε λογαριασμό διακριτικής διαχείρισης. Στο ελληνικό μετοχικό universe προσφέρουμε το ελληνικό αναπτυξιακό χαρτοφυλάκιο.

Τέλος η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες θεματοφυλακής για τα παραπάνω προϊόντα/υπηρεσίες.