Επικοινωνία

  • Διέυθυνση: Χρ. Λαδά 1 Τ.Κ. 10561, Αθήνα
  • Τηλέφωνο: 2130 - 998100
  • Τηλέφωνο (Σε περίπτωση βλάβης σταθερού δικτύου): 6979913711 - 6979913712 και 6937017931 (Επικοινωνία μετά τις 15:00 μ.μ. και ΜΟΝΟΝ για το Τμήμα Διεθνών Αγορών).
  • Fax: 210 - 3211618
  • Email: [email protected]