Αλλαγη προσωπικων στοιχειων

Επισυνάπτω φωτοτυπία Δ.Α.Τ. και υπογράφω επ' αυτής, αιτούμενος την τροποποίηση των ατομικών μου στοιχείων στη Σύμβαση με τη Λέων Δεπόλας Χτηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.*
Τα αρχεία πρέπει να είναι το πολύ 2 MB.
Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: jpg jpeg bmp pdf.
Παλαιά διεύθυνση
Νέα διεύθυνση
Επισύναψη ΔΕΚΟ ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο κατατεθειμένο σε ΔΟΥ
Τα αρχεία πρέπει να είναι το πολύ 2 MB.
Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: jpg jpeg pdf.
Αποδέχομαι τους Όρους