Ανάλυση

Η ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. διαθέτει ένα έμπειρο και άρτια στελεχωμένο Τμήμα Ανάλυσης το οποίο επεξεργάζεται συνεχώς τα θεμελιώδη μεγέθη εισηγμένων εταιρειών , το μακροοικονομικό περιβάλλον, τη στρατηγική των Κεντρικών Τραπεζών και τις διεθνείς οικονομικές τάσεις και προοπτικές. Παράλληλα σε ότι αφορά στις ελληνικές εισηγμένες εταιρείες, παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με τα αρμόδια τμήματα τους για συνεχή πληροφόρηση αναφορικά με την επιχειρηματική πορεία τους και τις προοπτικές τους. Όλα τα παραπάνω δεδομένα αποτελούν τη βάση για τη σύνθεση των απόψεων των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής για τη χάραξη ενός επενδυτικού οδηγού. Παράλληλα αποτελούν χρήσιμα στοιχεία για μεμονωμένους ιδιώτες επενδυτές, θεσμικούς επενδυτές και funds που δραστηριοποιούνται στις διεθνείς αγορές. Το Τμήμα Ανάλυσης δύναται να παρέχει :

  • Εκπόνηση κλαδικών αναλύσεων

  • Κάλυψη εισηγμένων εταιρειών και δημοσίευση τιμών στόχων

  • Ενημέρωση σχετικά με τα θεμελιώδη των εισηγμένων εταιρειών στο Ελληνικό Χρηματιστήριο (δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις , ισολογισμοί)

  • Ενημέρωση σχετικά με εταιρικές ανακοινώσεις/εταιρικά νέα/εξελίξεις δημοσιεύματα.

  • Στοιχεία τεχνικής ανάλυσης και διαγράμματα μετοχών και δεικτών

  • Ενημέρωση για κεφαλαιοποιήσεις , μερίσματα, εταιρικές πράξεις , Γενικές Συνελεύσεις και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία.

  • Ενημέρωση σχετικά με εταιρικά νέα /εξελίξεις.