Εκτέλεση Εντολών

Η εταιρεία μας παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες της να πραγματοποιούν συναλλαγές σε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα κινητών αξιών (προϊόντα) καλύπτοντας το σύνολο των ανεπτυγμένων αγορών και όχι μόνο.

Η εταιρεία μέσω του εξειδικευμένου και έμπειρου προσωπικού που στελεχώνει τα οργανωμένα desks ομολόγων, μετοχών, παραγώγων, αμοιβαίων κεφαλαίων, ξένων αγορών και ειδικής διαπραγμάτευσης είναι σε θέση να υιοθετεί τις πολιτικές βέλτιστης εκτέλεσης, να παρέχει άμεση πρόσβαση στις επιμέρους οργανωμένες αγορές και κυριότερα να προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις για τις ανάγκες του κάθε επενδυτή.

Παράλληλα η εταιρεία συνεργάζεται με όλα τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα καθώς και με ξένους οίκους ώστε επιτυγχάνει ανταγωνιστικές τιμές για του πελάτες της ακόμη και σε πιο σύνθετα προϊόντα. Μέσω των ξένων οίκων η εταιρεία δύναται να εκτελεί εντολές και για κεφάλαια πελατών της με θεματοφυλακή στο εξωτερικό.

Μια εναλλακτική λύση για την εκτέλεση εντολών αποτελεί το online trading, όπου οι πελάτες της εταιρείας έχουν οι ίδιοι άμεση πρόσβαση στιις οργανωμένες αγορές, πραγματοποιώντας συναλλαγές από το λογισμικό που τους παρέχει η εταιρεία.