Παράγωγα εμπορευμάτων, δεικτών, ισοτιμιών

Η Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες-επενδυτές, να εκτελούν συναλλαγές σε παράγωγα προϊόντα σε όλες τις διεθνείς αγορές, με άμεση εξυπηρέτηση και μέγιστη ασφάλεια, σε συνεργασία με κάποιες από τις μεγαλύτερες τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες του εξωτερικού. Το dealing room της ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι σε λειτουργία από τις 09.00 το πρωί, με την έναρξη διαπραγμάτευσης των ευρωπαϊκών παραγώγων προϊόντων, μέχρι το κλείσιμο του χρηματιστηρίου της Ν. Υόρκης στις 23.00. Οι πλατφόρμες οι οποίες χρησιμοποιούνται από την εταιρεία μας εξασφαλίζουν την βέλτιστη δυνατή εκτέλεση των εντολών και την άμεση και διαρκή ενημέρωση του πελάτη. Τα παράγωγα είναι χρηματοοικονομικά προϊόντα υψηλού κινδύνου και χρησιμοποιούνται από επενδυτές µε εμπειρία σε τέτοιες αγορές.

Ενδεικτικά κάποια από τα χρηματιστήρια παραγώγων στα οποία έχουμε πρόσβαση

 • Προϊόντα:
  1. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες:
   EUR / USD, EUR / GBP, EUR / JPY

  2. Εμπορεύματα
   Gold, Silver, Crude Oil, Natural Gas, Wheat, Rice

  3. Παράγωγα επί δεικτών
   DAX, DOW JONES, S&P, CAC, NIKKEI, FTSE

  4. Ομόλογα / Επιτοκιακά Παράγωγα
   Bund, Bobl, Schatz, US Treasury Bonds, Notes, Fed Funds

 • Χρηματιστήρια

  CME: Chicago Mercantile Exchange
  EUNXP: Euronext Paris
  LIFFE: London International Financial Futures Exchange
  NYMEX: New York Mercantile Exchange
  COMEX: Commodities Exchange
  CBOT: Chicago Board of Trade
  NYBOT: New York Board of Trade