Ειδική Διαπραγμάτευση

Η υπηρεσία της Ειδικής Διαπραγμάτευσης απευθύνεται αποκλειστικά σε εισηγμένες εταιρείες. Η ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. έχει λάβει με την υπ΄αριθμόν 14/691/26.8.2014 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την άδεια να παρέχει την κύρια επενδυτική υπηρεσία: (1γ) Διαπραγμάτευση για ίδιο Λογαριασμό. Η εταιρεία ως Ειδικός Διαπραγματευτής αποσκοπεί στο να ενισχύσει την εμπορευσιμότητα και να μειώσει το spread των τιμών, στις μετοχές  στις οποίες ενεργεί ως Ειδικός Διαπραγματευτής.

Η εταιρεία έχει αποκτήσει την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή για τις μετοχές των εισηγμένων στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, εταιρειών :

της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» με ημερομηνία έναρξης την 20/04/2015

του ομίλου «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» με ημερομηνία έναρξης την 20/04/2015 και λήξη 20/04/2016

της «ALPHA BANK AE» με ημερομηνία έναρξης την 04/01/2016

της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ ΑΕ» με ημερομηνία έναρξης την 16/01/2017

της «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΕΒΕ» με ημερομηνία έναρξης την 16/01/2017.

της «ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.-ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» με ημερομηνία έναρξης την 20/02/2017

Ανέγερση κτηριακών εγκαταστάσεων ανέλαβε η ΕΚΤΕΡ

της «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.» με ημερομηνία έναρξης την 21/05/2018

της «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε.» με ημερομηνία έναρξης την 24/09/2018

Αποτέλεσμα εικόνας για ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

 της «ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με ημερομηνία έναρξης την 08/10/2018

Αποτέλεσμα εικόνας για trapeza peiraivs

 της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» με ημερομηνία έναρξης την 30/11/2018

Αποτέλεσμα εικόνας για ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK-ERGASIAS A.E

 της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK-ERGASIAS A.E.» με ημερομηνία έναρξης την 30/11/2018

Αποτέλεσμα εικόνας για ote A.E

 της «ΟΤΕ Α.Ε.» με ημερομηνία έναρξης την 01/04/2019

Αποτέλεσμα εικόνας για ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

της «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» με ημερομηνία έναρξης την 01/04/2019.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε

 της «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε» με ημερομηνία έναρξης την 01/04/2019 και

Αποτέλεσμα εικόνας για INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΕΕΑΠ

 της «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΕΕΑΠ» με ημερομηνία έναρξης την 03/06/2019

της   «ΕΛΒΕ Α.Ε.»  με ημερομηνία έναρξης την 2/11/2020

της «ALPHA TRUST  Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.»  με ημερομηνία έναρξης την 4/01/2021

της «UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.» με ημερομηνία έναρξης την 01/02/2021

της «BRIQ PROPERTIES ΑΕΕΑΠ» με ημερομηνία έναρξης την 22/02/2021


της «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε» με ημερομηνία έναρξης την 19/07/2021