25/1 Ο Παύλος Δεπόλας εκλέγεται μέλος του Δ.Σ. του Σ.Μ.Ε.Χ.Α.