29/5 Ο Λέων Δεπόλας μετά από 25 έτη προσφοράς ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας παραχωρεί στον Αντιπρόεδρο της εταιρείας , Παύλο Δεπόλα τη διοίκηση της εταιρείας.