Όμιλος ΕΧΑΕ - AUSTRIACARD HOLDINGS AG - Ανακοίνωση της εταιρίας για τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου