Χρήσιμα links

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ www.helex.gr

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ www.cse.com

NEW YORK STOXK EXCANGE www.nyse.com

NASDAQ STOCK EXCHANGE www.nasdaq.com

LONDON STOCK EXCHANGE www.lse.com

 

ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ –ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ www.hcmc.gr

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΧΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ www.esma.europa.eu

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ www.bankofgreece.gr

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ www.ecb.eu

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ www.minfin.gr

ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ :http://www.hellenic-fiu.gr/

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ http://www.worldbank.org

ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ http://www.bis.org

 

ΦΟΡΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ:

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ www.smexa.gr

ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ www.syneggiitiko.gr

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ www.teke.gr

ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ www.hobis.gr

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ www.ethe.gr

ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ www.eneiset.gr

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ http://www.iobe.gr