Τραπεζικοί λογαριασμοί

Η ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ  διατηρεί τους παρακάτω λογαριασμούς πελατείας:

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΕΥΡΩ ( € )

 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  - 04047192200  /  IBAN - GR7901100400000004047192200

 • ALPHA BANK  - 101002002015995  /  IBAN - GR3301401010101002002015995

 • EUROBANK  - 00260222850200123544  /  IBAN - GR2002602220000850200123544

 • ΠΕΙΡΑΙΩΣ  -  5017005512491  /  IBAN - GR2201720170005017005512491

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ  ( $ )

 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – 04049480686 / IBANGR4901100402000004049480686

 • ALPHA BANK - 101015001004023  /  IBAN - GR2301401010101015001004023

 • EUROBANK - 00260222861200021105  /  IBAN - GR0502602220000861200021105

 • ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 5017070217978  /  ΙΒΑΝ - GR5501720170005017070217978

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΣΤΕΡΛΙΝΕΣ (GBP)

 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – 04049480769 / IBAN – GR3901100402000004049480769

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΝΟΡΒΗΓΙΚΕΣ ΚΟΡΩΝΕΣ (ΝΟΚ)

 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – 04049480843 / IBAN – GR7801100402000004049480843

 

Σημειώσεις:

 1. Δικαιούχος: ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ)

 2. Παρακαλούμε στην αιτιολογία προς δικαιούχο να συμπληρώνετε το ονοματεπώνυμό σας και τον χρηματιστηριακό σας κωδικό.