ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Ε Γ Σ 04.01.23