ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. - Δελτίο Τύπου-Prodea Investments: Κέρδη 80,4 ευρώ εκατ. και αύξηση κύκλου εργασιών κατά 13,2% για το α’ εξάμηνο 2022