Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 68ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 24/06/2020