Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας-Παραίτηση μέλους ΔΣ