ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΚΤΗ

Ανακοίνωση αποχώρησης Εσωτερικού Ελεγκτή

Στο πλαίσιο ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» γνωστοποιεί ότι η Εσωτερική Ελεγκτής της εταιρείας κυρία Βασιλική Κουπελίδου αποχώρησε σήμερα οικειοθελώς και για προσωπικούς λόγους από την εταιρεία.

Η εταιρεία θα προβεί σε όλες τις κατά νόμο απαραίτητες ενέργειες για την άμεση πλήρωση της θέσης του εσωτερικού ελεγκτή και θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωσή της.

 

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο