Επενδυτικές Συμβουλές

Συνολική και εξατομικευμένη παροχή επενδυτικών συμβουλών, προσαρμοσμένη στο προφίλ κάθε πελάτη, ανταποκρινόμενη με αποτελεσματικότητα στις συνεχώς μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες των διεθνών αγορών. Οι συμβουλευτικές - επενδυτικές προτάσεις αποτελούν την κύρια δραστηριότητα μας. Έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πράξη την «ανοιχτή αρχιτεκτονική» στην επιλογή των προτάσεών μας. Να χρησιμοποιούμε δηλαδή παγκόσμια επενδυτικά εργαλεία σε όλο το εύρος του επενδυτικού κινδύνου από διαφορετικούς θεματοφύλακες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

 

 • Μεγάλο εύρος συνεργατών ανά τον κόσμο
 • Συνολική υποστήριξη στο άνοιγμα λογαριασμού
 • Προετοιμασία υποδοχής κεφαλαίων
 • Πολλαπλή επιλογή διεθνών τραπεζών
 • Επενδυτικές αναφορές
 • Εσωτερικό τμήμα ανάλυσης
 • Νομική και φορολογική ενημέρωση

 

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 • Προσαρμοσμένες στον κίνδυνο επενδυτικές λύσεις
 • Συνεχής ανανέωση προϊόντων - μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια
 • Σύσταση λύσεων στον τομέα έργων τέχνης
 • Επενδυτικές αναλύσεις, φορολογία και θεσμικό πλαίσιο
 • Σύσταση φορολογικών συμβούλων, νομικών συμβούλων
 • Εσωτερική υποστήριξη κανονιστικής συμμόρφωσης σύμφωνα με το εκάστοτε φορολογικό και νομοθετικό καθεστώς

 

 

Ο πιστοποιημένος Επενδυτικός Σύμβουλος ακολουθεί μια διαδικασία όπου μέσα από το διάλογο με τον επενδυτή καταγράφει τις ανάγκες του, την ανοχή του στον κίνδυνο, τον επενδυτικό του ορίζοντα και τους επενδυτικούς του στόχους, καθορίζοντας με αυτό τον τρόπο το δικό του προσωπικό επενδυτικό προφίλ (tailor-made investment profile).

Στο επόμενο στάδιο ο προσωπικός σύμβουλος μαζί με τον επενδυτή καθορίζουν την επιθυμητή επενδυτική στρατηγική. Εν συνέχεια, ακολουθώντας την επενδυτική διαδικασία, τις αποφάσεις της επενδυτικής επιτροπής της εταιρίας και τις εξελίξεις στις παγκόσμιες αγορές χρήματος και κεφαλαίου, γίνονται οι επενδυτικές προτάσεις προς τον επενδυτή τόσο για την δόμηση του χαρτοφυλακίου, όσο και την αναδιάρθρωση των υφιστάμενων χαρτοφυλακίων σύμφωνα πάντα με το αυστηρά καθορισμένο προφίλ του κάθε επενδυτή.

Το Χαροφυλάκιο παρακολουθείται συστηματικά και ο προσωπικός σύμβουλος βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον επενδυτή καταθέτοντας του προτάσεις για πιθανή ανάγκη αναδιάρθρωσής του χαρτοφυλακίου του με βάση τις εξελίξεις στις παγκόσμιες αγορές και τις θέσεις της επενδυτικής επιτροπής της εταιρείας.

Προσωπικός σύμβουλος

 • Επιλογή Επενδυτικού Προφίλ Πελάτη.
 • Προσωπική εξυπηρέτηση από έναν αφοσιωμένο σύμβουλο.
 • Σε βάθος γνωριμίας συμβούλου-πελάτη η οποία εξασφαλίζει γόνιμη και μακροπρόθεσμη συνεργασία με σχέσεις εμπιστοσύνης.
 • Δίκαιη κοστολόγηση συμβουλευτικής υπηρεσίας.

Ο επενδυτικός σύμβουλος θα βοηθήσει

 • Να διαμορφώσετε ένα χρηματοοικονομικό σχέδιο και να έχετε στόχους και στρατηγική.
 • Να κατανοήσετε τα χαρακτηριστικά της επένδυσης (ρευστότητα, απόδοση, κίνδυνος), τους διαφορετικούς τύπους κινδύνου και ότι κάποιοι κίνδυνοι είναι αναγκαίοι και καλοί.
 • Να ενδυναμώσετε την πειθαρχία σας, αποφεύγοντας την έντονη δραστηρτιότητα αγοροπωλησιών και τις κραυγαλέες ενέργειες, στα ακραία σημεία των αγορών.
 • Να αποφεύγετε τις επικίνδυνες επενδυτικές επιλογής, την αγελαία συμπεριφορά και την ψυχολογία του πλήθους.
 • Συστήνοντας σας άλλους επαγγελματίες.

Πλεονεκτήματα

 • Εξασφαλίζετε καλύτερη διαχείριση κινδύνων και δημιουργείτε ένα πλαίσιο προστασίας και αύξησης της περιουσίας σας.
 • Βελτιώνετε τα έσοδα ή τις χρηματοροές σας.
 • Αποκτάτε σχέδιο χρηματοδότησης των σπουδών των παιδιών σας.
 • Ελαχιστοποιείτε την φορολογία.