ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ 28.07.2022