ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

 

 
 

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν3556 ΣΥΝΑΤΣΑΚΗ ΑΛΚΥΟΝΗ 12022024