ΔΕΗ Α.Ε. - Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2023