ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - Ενημέρωση για τις αποφάσεις της επαναληπτικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού ευρώ 120.000.000 της Εταιρείας