ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ