ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Έναρξη ισχύος τροποποιήσεων Προγράμματος ΚΟΔ 2018