ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η τιμή για το ΑΔΑΚ για την ημερομηνία 19/10/2020 είναι 14.6815

Για τα στοιχεία ενεργητικού διαπραγματεύσιμου ΑΔΑΚ, παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη το επισυναπτόμενο αρχείο.

 

ETF Data Submission File 19102020