ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ