ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Γνωστοποίηση ημερομηνίας δημοσίευσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων τριμήνου για την περίοδο 1η Ιανουαρίου 2020 έως 31 Μαρτίου 2020

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

 

Γνωστοποίηση ημερομηνίας δημοσίευσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων τριμήνου για την περίοδο 1η Ιανουαρίου 2020 έως 31 Μαρτίου 2020

 

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») θα ανακοινώσει τα Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου του 2020, τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 μετά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

Η Οικονομική Έκθεση του τριμήνου θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.admieholding.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.helex.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στις Γραφείο Σχέσεων με Επενδυτές (τηλ.: 210 3636936/email:office@admieholding.gr).

 

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2020