ΑΝΑΔΟΧΕΣ

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες αναδοχών στις αγορές του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε υπηρεσίες συμβούλου έκδοσης, αναδόχου και υποαναδόχου στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. (κύρια αγορά) .

Παράλληλα έχοντας λάβει την ιδιότητα α του Συμβούλου της Εναλλακτικής Αγοράς παρέχουμε αντίστοιχες υπηρεσίες στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.

Οι παραπάνω υπηρεσίες αφορούν σε εκδότες που εκδίδουν/εισάγουν προς διαπραγμάτευση μετοχές ή ομολογιακές εκδόσεις .

Ενδεικτικές Υπηρεσίες Αναδοχών

  • Σύνταξη Ενημερωτικού Δελτίου
  • Σύνταξη Πληροφοριακού Δελτίου
  • Σύνταξη Πληροφοριακού Εγγράφου Χ.Α.
  • Αναδοχή/Υποαναδοχή
  • Σύμβουλος για 2ετή παραμονή στην Ε.Ν.Α.

Εκπρόσωπος Ομολογιούχων (και μη εισηγμένων εταιρειών)