Αλλαγη προσωπικων στοιχειων

Επισυνάπτω φωτοτυπία Δ.Α.Τ. και υπογράφω επ' αυτής, αιτούμενος την τροποποίηση των ατομικών μου στοιχείων στη Σύμβαση με τη Λέων Δεπόλας Χτηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.*
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: jpg jpeg bmp pdf.
Παλαιά διεύθυνση
Νέα διεύθυνση
Επισύναψη ΔΕΚΟ ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο κατατεθειμένο σε ΔΟΥ
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: jpg jpeg pdf.
Αποδέχομαι τους Όρους