ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση Διάθεσης Ιδίων Μετοχών