ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. - Δημοσιοποίηση Συγκεντρωτικής Κατάστασης Διασποράς Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την 31/12/2021

Η Εταιρία ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α, στο πλαίσιο οικείας κανονιστικής απόφασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, ως εκδότης που έχει εισηγμένους τίτλους στη μη ρυθμιζόμενη/ οργανωμένη αγορά του ΧΑΚ, δημοσιοποιεί, προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, τη συγκεντρωτική κατάσταση διασποράς μετοχικού κεφαλαίου με ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2021.

  

Θεσσαλονίκη, 14/01/2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.

 

 

Επισυνάπτεται η συγκεντρωτική κατάσταση.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2021