ΔΕΗ Α.Ε. - Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την χρηματοδότηση ανάπτυξης δικτύου οπτικών ινών ευρυζωνικής πρόσβασης (FTTH)