CREDIT PROVISION (MARGIN ACCOUNTS & 2DC)

Μέσω των λογαριασμών margin και 2DC (2 days credit), που αποτελούν τα μοναδικά θεσμοθετημένα εργαλεία για παροχή μόχλευσης στην ελληνική spot αγορά , οι επενδυτές δύνανται να μοχλεύσουν τα κεφάλαιά τους.

 

Το margin account αφορά στη δυνατότητα δέσμευσης του λεγόμενου χαρτοφυλακίου ασφαλείας, επί του οποίου δίδεται αγοραστική δύναμη στον επενδυτή. Βάσει των σταθμίσεων των προϊόντων που περιέχει το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας (margin plan) υπολογίζεται η σταθμισμένη του αποτίμηση και κατ΄επέκταση η αγοραστική δύναμη του επενδυτή. Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός ως προς τη διακράτηση, ωστόσο τα προκαθορισμένα όρια μόχλευσης πρέπει να τηρούνται συνεχώς . Το margin plan της εταιρείας έχει προκύψει μελετώντας τη ρευστότητα των κινητών αξιών ,τη διασπορά τους, την διακύμανσή τους , την κεφαλαιοποίησή τους , την κατηγορία διαπραγμάτευσης τους, αλλά και ποιοτικούς παράγοντες. Αναθεωρείται σε τακτική βάση αλλά και εκτάκτως εφόσον κριθεί σκόπιμο.

 

Το 2dc account, αφορά στη δυνατότητα που παρέχεται στον επενδυτή να δημιουργήσει χρεωστικό υπόλοιπο (μέσω αγοράς προϊόντων) για 2 ημέρες χωρίς την υποχρέωση εξόφλησής του , εφόσον πραγματοποιήσει εντός του διαστήματος αυτού πωλήσεις οι οποίες καλύπτουν το εν λόγω χρωστικό υπόλοιπο. Η χρησιμότητα του 2dc έγκειται στη διευκόλυνση βραχυπρόθεσμων κινήσεων.

 

Τα απαιτούμενα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση του 2dc και του margin εκταμιεύονται από τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας. Παράλληλα για τους λογαριασμούς margin διατηρούνται και συνεργασίες με την Τράπεζα Eurobank και την Τράπεζα Αττικής .

 

Εναλλακτικά η δυνατότητα μόχλευσης σε μετοχές και δείκτες παρέχεται και μέσω των παράγωγων προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά έχουν τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από τις μετοχές ή τα αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και μεγαλύτερα ποσοστά μόχλευσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μόχλευση των κεφαλαίων ενός επενδυτή συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου και η χρήση της πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή.